• Địa điểm:BX Hưng yên - BX Lương yên
  Thời gian: 05h00 đến 17h00
  Tên tuyếnTần SuấtThời gianBảng giá
 • Địa điểm:BX Triều Dương - BX Gia Lâm
  Thời gian: 05h05 đến 17h05
  Tên tuyếnTần SuấtThời gianBảng giá
 • Địa điểm:BX Triều Dương - BX Miền Đông (Sài gòn)
  Thời gian: Xuất bến 14h00 hàng ngày
  Tên tuyếnTần SuấtThời gianBảng giá
 • Địa điểm:BX Lương yên (Hà Nội) -> BX Miền Đông (Sài gòn)
  Thời gian: Xuất bến 14h00 hàng ngày
  Tên tuyếnTần SuấtThời gianBảng giá
Tìm kiếm tuyến xe
Điểm xuất phát
Điểm đến
Loại xe
Ngày xuất hành
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin cần biết
 Thông tin thời tiết
 Ngoại tệ
 Giá vàng 9999