HÀ NỘI – TP.HỒ CHÍ MINH

Địa điểm: Bến xe Lương Yên – TP Hồ Chí Minh
Thời gian: 39h - 41h

 

Tên Tuyến

Tần Suât

Thời gian

Hà Nội – Sài Gòn

04 chuyến/ ngày

7h; 10h; 14h; 18h

Sài Gòn – Hà Nội

04 chuyến/ ngày

7h; 10h; 14h; 17h

 

HƯNG YÊN – TP.HỒ CHÍ MINH

Địa điểm: Bến xe Triều Dương – TP Hồ Chí Minh
Thời gian: 37h - 39h

 

Tên Tuyến

Tần Suât

Thời gian

Hưng Yên – Sài Gòn

04 chuyến/ ngày

8h30; 11h30; 15h30; 19h30

Sài Gòn – Hưng Yên

04 chuyến/ ngày

7h; 10h; 14h; 17h

 

HƯNG YÊN – HÀ NỘI

Địa điểm: BX Triều Dương – BX Gia Lâm
Thời gian: 1h40 – 1h50

 

Tên Tuyến

Tần Suât

Thời gian

BX Triều Dương – BX Gia Lâm

22 chuyến/ ngày

05h05 đến 17h05

BX Gia Lâm – BX Triều Dương

22 chuyến/ ngày

05h00 đến 17h05

 

 

Địa điểm: BX Hưng Yên – BX Nước Ngầm
Thời gian: 2h30 – 2h35

 

Tên Tuyến

Tần Suât

Thời gian

BX Hưng Yên – BX Nước Ngầm

22 chuyến/ ngày

05h00 đến 19h00

BX Nước Ngầm – BX Hưng Yên

22 chuyến/ ngày

05h20 đến 19h35

 

Người đăng: Tập đoàn Phượng Hoàng
Các dịch vụ khác
Tìm kiếm tuyến xe
Điểm xuất phát
Điểm đến
Loại xe
Ngày xuất hành
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin cần biết
 Thông tin thời tiết
 Ngoại tệ
 Giá vàng 9999